Orhan Burak Acar

Born in Ankara/Turkiye in 1990, Orhan Burak Acar graduated from Anadolu University, Department of Radio and Television Program Production. Worked as a set photographer, art production assistant, camera production assistant, production assistant in movie and tv series sets in years between 2010-2019 and made commercial projects(video, photography, design) for various companies. Worked as a promotional director in years 2019-2022. His first novel published in 2020 by the name Ucube-Karanlık Denge. Also took part as a preselection jury on Short Film Contests in those years. He tutored in Screenwriting workshops. Made a short film named Egaliter in 2023. Interested in visual psychology, surrealist art and mythology. Member of Short Film Directors Association in Turkiye. Carrying on his work within the scope of OBA Pictures which founded by him and continuing his new book. He currently lives in Istanbul.


Your project became a finalist in our festival. What is your project about?
Projeniz festivalimizde finalist oldu.Projeniz neyle ilgili?

Egalitarianism... It argues that every living thing in nature should have equal rights.
However, while defending this, it does not interfere with hierarchical balance. It does not interfere with whether a person is vegan, vegetarian or carnivorous, just as a lion hunts an antelope for food. Respects hierarchical balance. The fact that all living things live in harmony with each other ensures that this balance proceeds smoothly. People who advocate this idea are called "Egaliter" or "Egaliteryan".
This idea is at the basis of the birth of the idea of the equalitarian short film. The film is inspired by Turkish mythology with its story and characters.

--------------------------

Egaliteryanizm... Doğada her canlının eşit haklara sahip olması gerektiğini savunur.
Ancak bunu savunurken hiyerarşik dengeye karışmaz. Bir aslanın beslenmek için bir antilop avlaması gibi bir insanın vegan vejetaryan ya da etçil olmasına karışmaz. Hiyerarşik dengeye saygı duyar. Tüm canlıların birbiriyle bir bütün içinde yaşaması, bu dengenin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bu düşünceyi savunan kişilere ‘’Egaliter’’ ya da ‘’ Egaliteryan’’ denir.

Egaliter kısa film fikrinin doğuşunun temelinde bu düşünce vardır. Film hikayesi ve karakterleri ile Türk mitolojisinden esinlenmiştir.


EGALITER POSTERjpg

Character Can Abat Fatih Uyarpng
Derbent Ibrahim Aslanpng

What were your requirements for actors to take a part of your film?
Filminizde rol alacak oyuncular ile ilgili gereksinimleriniz nelerdi?

Can Abat (Fatih Uyar) is a calm character who doesn't show his emotions. That's why I chose a model who is used to movie sets
Derbent (İbrahim Aslan) is a character who has inner turmoils so the actor had to be someone that can express different emotions at the same time. Therefore I chose İbrahim Aslan, who played these kinds of movies before and whose acting I like.
----------------------
Can Abat (Fatih Uyar), durgun ve duygularını göstermeyen bir karakter. Bu nedenle film setlerine aşina bir model kullanmayı tercih ettim.
Derbent (İbrahim Aslan) ise içsel karışıklığı olan bir karakter olduğu için aynı anda farklı duygulara girebilecek bir oyuncu olmalıydı. Bu nedenle daha önce bu tip filmlerde oynamış ve oyunculuğunu beğendiğim İbrahim Aslan’ı seçtim.

Egaliter Character PosterAyztEgaliterpng


What expression elements did you use in your project? How would you characterize your work?
Projenizde hangi ifade öğelerini kullandınız? Çalışmanızı nasıl karakterize edersiniz?

We shoot some of the scenes in 16:9 4k using greenbox studio. And with my 3B team we did the modelling and animation parts in accordance to this concept. The important thing was keeping the reality level between humans and the fantasy race iyes as distinct as possible without standing out too much. We pondered about it a lot with my cinematographer Hakkı Kaplan.
I thought photographical stops and robotic movements of animated characters will be suitable for sending the intended message.
----------------------------
Filmin sahnelerinin bir bölümünü stüdyoda 16:9 4k standardında çektik. Aynı şekilde 3B ekibim ile birlikte, modelleme ve animasyon kısmını bu konsepte uygun olarak hazırladık. Bizim için önemli olan filmdeki insan karakterler ile fantastik bir ırk olan iyeler arasındaki gerçeklik boyutunu göze batmadan olabildiğince ayrı tutmaktı. Görüntü yönetmenim Hakkı Kaplan ile birlikte bunun üzerine fazlasıyla kafa yorduk.
Fotografik duraklamaların ve animasyon karakterlerin robotik davranışlarının istenilen mesajı uygun aktaracağını düşünerek hareket ettim.

20230123_132331_mfnr-1ajpg
7V8A0676-1ajpg


At what festivals have you had success? Has the film already premiered? If so, where?
Hangi festivallerde başarı elde ettiniz? Filmin prömiyeri yapıldı mı? Eğer yapıldıysa,nerede?

Egaliter short film, completed in September 2023, has received many awards from festivals as of October 10, 2023. Best Director, Best Fantasy Short Film, Best Concept, Best Film Noir are some of them. The film's festival journey continues. The film has not premiered yet.
------------------------
Eylül 2023'te tamamlanan Egaliter kısa filmi, 10 Ekim 2023 itibarıyla festivallerden birçok ödül almıştır. En İyi Yönetmen, En İyi Fantastik Kısa Film, En İyi Konsept, En İyi Kara Film bunlardan bazılarıdır. Filmin festival yolculuğu devam ediyor. Prömiyeri henüz yapılmadı.

Which movies are your favorites? And why?
Favorileriniz hangi filmler? Ve neden?

I like the movies which characters goes through a psychological process like 12 Angry Men, The Seventh Seal and Taxi Driver.
12 Öfkeli Adam, Yedinci Mühür, Taksi Şoförü gibi karakterlerin psikolojik süreçlerden geçtiği filmleri severim.

What genre do you like to shoot and why?
Hangi türde çekim yapmaktan hoşlanırsınız ve neden?

In the cycle of "The Hero with A Thousand Faces", when characters have a purpose and never give up while they go through psychological and physiological processes is the foundation of my projects. The topic might be social, psychological, philosophical or a mixture of these. I like using these topics in a surrealist approach because it captures people's imagination.
-------------------------------------
‘’Kahramanın sonsuz yolculuğu’’ döngüsünde karakterlerin, belli bir amaç içerisine girdiğinde hangi psikolojik ve fizyolojik süreçlerden geçerse geçsin, asla pes etmiyor oluşu projelerimin temelinin oluşturur. Bu toplumsal, psikolojik, felsefik bir konu ya da konuların birleşiminden oluşabilir. Tüm bu konuları, insan zihninde hayalleri tetikleyebildiği için sürrealist bir yaklaşım ile ele almayı severim.

0png

What projects do you plan to shoot in the future?
Gelecekte hangi projeleri çekmeyi planlıyorsunuz?)

After the festival duration of the short film Egaliter I will continue working on my short and long length projects. I will also consider producers' project offers fitting in my style.
----------------------------
Egaliter filmimin festival sürecinden sonra kısa ve uzun metraj film projelerim için çalışmaya devam edeceğim. Yapımcılardan gelen tarzıma uygun proje tekliflerini de değerlendireceğim.